Tooteinfo

Tooteinfo

Li-Ion arvutiakude kasutusjuhend, turvalisus, toodete garantii

Enne aku esmast kasutuselevõttu tutvuge palun selle kasutusjuhendiga.

Enne paigaldamist veenduge, et antud aku on ühilduv teie sülearvutiga.  Vale aku kasutamine võib rikkuda nii aku kui sülearvuti.
Paigaldage sülearvuti aku ettevaatlikult selleks ette nähtud aku pessa ja veenduge, et aku lukustub korralikult, ärge kasutage liigset jõudu.

Uued või taastatud  akud on tavaliselt osaliselt laetud, enne aku kasutuselevõttu tuleb aku esmalt täis laadida. Soovitavalt võiks uut akut laadida vähemalt 10 tundi järjest. Täismahutavuse saavutamiseks on vaja uut akut 3-4 korda täis ja seejärel tühjaks laadida (kuni arvuti hakkab helisignaaliga aku tühjenemisest märku andma).

Kui laed uut või taastatud akut esimest korda, võib arvuti juba 10-15 minuti möödudes näidata, et aku on täis. See on normaalne,  ühenda aku sülearvutist lahti ja uuesti külge tagasi, seejärel jätka laadimist. Kui aku on uus või äsja taastatud, toimub täislaadimine kiiremini, kuid ka tühjeneb kiiremini.

Kord 3-4 nädala jooksul on soovitatav aku täiesti täis ja seejärel tühjaks laadida. Tühjaks laadimiseks eemalda laadija elektrivõrgust ning tööta akutoitel. Seejärel kui aku on tühjenenud (arvuti hakkab helisignaaliga aku tühjenemisest märku andma), ühenda laadija sülearvutiga ja lae aku. Antud protseduur on vajalik aku efektiivsemaks tööks.

Kui akut ei kasutata kuu aega või kauem, on soovitatav akut hoida sülearvutist eraldi, kuivas ja jahedas kohas. Enne aku hoiulepanekut veendu, et see oleks vähemalt 50% täis laetud. Kui akut ei kasutata kuu või kauem, tuleb uuesti kasutuselevõtmisel akut üks kord täiesti täis ja seejärel tühjaks laadida. Peale seda võid akut kasutada nagu tavaliselt.

Aku soojenemine laadimisel või kasutamise ajal on täiesti normaalne nähtus.

Isegi kui laetud akut ei kasutata, kaotab see ikkagi tööaega. Seda nimetatakse aku isetühjenemiseks. Isetühjenemine toimub sõltuvalt akust  10-30% esimese kuu jooksul ning langeb iga järgneva kuuga.

Sülearvuti aku tööaeg on väga varieeruv. See sõltub sülearvuti mudelist, töörežiimist ja aku mahutavusest. Aku tööaeg lüheneb, kui kasutad suuremat ekraaniheledust, CD/DVD-ROMi, modemit või teisi lisaseadmeid (näiteks USB hiir, USB veebikaamera). Selleks, et suurendada aku tööaega, loe läbi oma sülearvuti kasutusjuhend.

Li-Ion sülearvuti aku ressurss on 400-1000 laadimiskorda. Eluiga sõltub ka ajast, Li-Ion aku eluiga on 1-4 aastat. Sõltumata laadimiskordadest kaotab aku kogu mahutavuse hiljemalt  4 aasta möödudes, tavaliselt 2-3 aasta möödudes.

Turvalisus
Ärge laadige ega hoidke oma sülearvutit vooluvõrgus äikese ajal.

Hoiduge akude mahapillamisest ja põrutamisest.

Ärge laadige akut mittesobiva laadijaga.

Ärge hoidke akut otsese päikese käes ja kuumades oludes ja ka mitte väga külmades oludes.

Ärge visake akut tavaprügi hulka, selleks on spetsiaalsed kogumispunktid, võimalik tagastada ka meile.

Kauba tagastamine
Kliendil on õigus kaup tagastada müüja kulul 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS §194 lg 4, kannab tarbija tagastamisega seotud kulud kuni 10€ ulatuses. Raha tagastame kliendile 14 päeva jooksul. Tagastatav kaup ei tohi olla kahjustatud, samuti määrdunud või muude kasutamise jälgedega ja peab olema originaalpakendis. Akude näol on tegu piiratud kasutuskordadega toodetega ja seetõttu ei laiene neile 14 päevane tagastusõigus juhul, kui toodet on kasutatud.

Garantii
Kõikidel toodetel on pretensioonide esitamise aeg 24 kuud, alates arvel näidatud kuupäevast.
Esimese 12 kuu jooksul  vahetame välja kõik defektsed tooted, kasutajapoolse väärkasutamise kahtluse puhul tellime ekspertiisi, peale 12 kuud on ekspertiisi tegemise kohustus ostjal.
Võimaluse korral toode  remonditakse, vastasel korral  vahetatakse uue vastu välja.

Pretensiooni esitamine ja garantii ei kehti, kui:

Tootel puuduvad ostudokumendid või sellel on andmeid muudetud.
Toodet on püütud avada või tootel puuduvad seerianumbrid või mudeli tähised.
Toote kontstruktsiooni või välimust on muudetud või on tekitatud füüsilisi vigastusi.
Tootel on tekkinud kahju voolukõikumisest, äikesest, käsitlemisvigadest või kasutusjuhendist mitte kinnipidamisest.
Akut on laaditud selleks mitte ettenähtud laadijaga või seadmega.
Aku on saanud ülepinget.
Aku on lastud lühisesse.
Akut on kasutatud selleks mitte ette nähtud arvutis või arvutis, mis pole tehniliselt korras.
Aku on lastud maha kukkuda või on saanud põrutada.

Probleemide korral palume võtta ühendust emaili või telefoni teel.
info@akud24.ee, tel. 5253453